Consulaire diensten

In deze rubriek vindt u informatie over uw inschrijving, hoe u een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen, enz.

Consulaire diensten – Wat betekent dat?


De Ambassade heeft twee grote taken. We vertegenwoordigen België in het buitenland: dat is het diplomatieke. Daarnaast houden we ons ook bezig met Belgen in het buitenland en buitenlanders die contacten hebben met België: dat zijn onze consulaire diensten.

Bent u Belg en komt u tijdelijk naar het buitenland? Ga dan naar “Op reis in Kazachstan, de Kirgizische Republiek, Tadzjikistan en Oezbekistan”.

Bent u Belg en woont u in Kazachstan, in de Kirgizische Republiek, Tadzjikistan of Oezbekistan? Kijk dan hier wat we allemaal voor u kunnen doen.


Wat we doen


De consulair wetboek van 2014 stelt de bevoegdheden van de Belgische consulaire posten vast.

Voor de Belgen die bij onze Consulaat ingeschreven zijn, zijn we hun gemeentehuis en bieden we gelijkaardige diensten aan: identiteitskaarten, paspoorten, verkiezingen, adopties, legalisaties, bewijzen en attesten, notariële akten, erkenningen…

Hierbij houden we rekening met uw privacy.

Voor de details klik op het juiste onderwerp hiernaast


Wat we niet doen


De Ambassade mag zich niet mengen in privéaangelegenheden, noch in de interne aangelegenheden van het gastland. We zijn ook geen reisbureau.

Concreet zal de Ambassade:

  • Niet tussenkomen als mensen de dubbele nationaliteit hebben en zich in hun ander land bevinden (bijvoorbeeld voor Belgo-Kazakken in Kazachstan).
  • Niet tussenkomen in gerechtelijke procedures. U bent verplicht de lokale wetgeving en wettelijke procedures te respecteren. De Ambassade volgt enkel op of de wetgeving gerespecteerd wordt en of u geen nadeelsbehandeling krijgt als buitenlander. We kunnen niet zorgen voor een voorkeursbehandeling.
  • Niet zorgen voor dokters, scholen, verzekeringen, pensioenen, sociale zekerheid, werkvergunning.
  • Geen rekeningen betalen, geen hotels boeken, geen bagage vinden.


Ambassade of Consulaat-Generaal?


In sommige landen heeft België zowel een ambassade als een consulaat-generaal, in aparte gebouwen en soms in aparte steden. In Astana is dat hetzelfde gebouw. De Ambassadeur is ook de Consul-Generaal. U kunt ons dus gewoon hier bereiken, en wij zullen ervoor zorgen dat we de juiste stempel zetten!

Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.