Ambassade van België in Kazachstan
Home Consulaire diensten Uittreksel uit het Strafregister

Uittreksel uit het Strafregister

a) Als u in het buitenland woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, moet u zelf een mail sturen naar: Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister  - strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum en -plaats
  • de reden van uw aanvraag

Voeg eventueel ook een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort bij (niet verplicht).

Het uittreksel is gratis.

 
b) Als u een uittreksel uit het strafregister wilt voor een periode waarin u in het buitenland was, moet u dat vragen aan de bevoegde autoriteiten van het land waar u toen was.

U moet hiervoor misschien betalen.